SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN KARADENİZE PEDAL ÇEVİRELİM12 Mart 2021 - 11:27, Cuma

Sakarya Büyükşehir Belediyemiz tarafından Turizm Sektörü ve Girişimcilerine Yönelik Eğitim ve Mentorluk Programı hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden çalışma hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

 

  1.  Programın amacı:

Dünyada yaşanan ekonomik, sosyal, teknolojik ve çevresel değişimler, hem turistik mal ve

hizmetlerde hem de tüketici davranışlarında farklılaşmaya neden olmaktadır. Bu değişimler,

turizm endüstrisinde, yeni turizm türlerinin, yeni destinasyonların, doğaya ve doğal ürünlere

dönüş hareketinin gelişimi olarak kendini göstermektedir.

Bu değişim hareketinin bir sonucu olarak, bisiklet turlarına ve bisiklet etkinliklerine katılan

maceracı turistlerin sayısının yükselmesiyle birlikte bisiklet turizmi dünya çapında artmaktadır.

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu’na göre bisiklet turizmi, kıtaya yılda 44 milyar Avro’nun

üzerinde bir gelir getirmektedir. Söz konusu değişim hareketinin bir diğer sonucu da Karadeniz

Havzasına gelen uluslararası ziyaretçi sayısının hızla artmasıdır.

Ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Sakarya, zengin doğal güzellikleri ve yerel kültürü ile

dikkat çekmektedir. Denizi, plajları, gölleri, nehirleri, yaylaları, kaplıcaları, Taraklı ve Geyve gibi

Osmanlı dönemi yerleşimlerinde geleneksel yaşamı, Bizans ve Osmanlı dönemi tarihi eserleri ile

ülkemizin cennet köşelerinden biridir.

Sakarya bisiklet turizmi ile de ön plana çıkmaktadır. Belediyemizin bisiklet sporu ve turizmine

yönelik ciddi yatırımları bulunmaktadır. Avrupa’nın en büyük bisiklet veledromu Sakarya’dadır.

Dünya iklim değişikliği politikalarına paralel olarak Sakarya günlük ulaşımda motorlu taşıtlar

yerine bisiklet kullanılmasını teşvik etmektedir. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonasına Sakarya

ev sahipliği yapmıştır. 2021 Dünya BMX Bisiklet Şampiyonası Sakarya’da yapılacaktır. Bununla

birlikte 2021 yılı içinde Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından Sakarya Bisiklet Dostu Şehir unvanı

takdim edilecektir.

Bu proje ile belediyemiz turizm sektörü ve konaklama tesislerini bisiklet turizmine hazırlamak,

desteklemek, pay almak ve bisiklet dostu konaklama tesisleri oluşturmak, dünya bisiklet turizmi

destinasyonunda yer almak için Karadeniz’de Pedal Çevirelim ismi ile Avrupa Birliği Projesini

geliştirdi.

Belediyemiz koordinatörlüğünde Karadeniz Havzası’ndaki ülkelerden Bulgaristan, Ukrayna,

Romanya, Gürcistan’dan kurumların ortaklığı AB Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği

Programına sunulan proje kabul gördü ve finanse edildi. Bu kapsamda bisiklet turizmi stratejileri

geliştirilecek; Sakarya turizm sektörü ile Avrupa bisiklet turizmi destinasyonuna dahil edilecektir.

Yeni girişimciler, yeni ticari işbirliklerinin yolu aranacaktır.

Bu tanıtımın güçlü bir marka imajı oluşturabilmesi için; özellikle turizm alanında bisiklet dostu

girişimlerin sayısının artması ve sektörde var olan işletmelerin idari kapasitelerinin yükseltilmesi

gerekmektedir.Tüm bu amaçlara ulaşmak için hem iş fikrine sahip girişimciler için hem de

sektörel işletmeler için ayrı ayrı Eğitim ve Mentorluk programları hazırlanmıştır.

 

  1. Projenin Finansmanı:

“Let’s Cycle at the Black Sea” Karadeniz’de Pedal Çevrelim Projesi, AB Karadeniz Havzasında

Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında finanse edilmektedir. Projenin Koordinatörü Sakarya

Büyükşehir Belediyesidir. Şehrimizden Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin yanı sıra

Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan ülkelerinden kurumlar proje ortağı olarak yer

almaktadır.

 

3 - Programın Kapsamı:

 

3.1 - Girişimcilik Eğitimleri ve Mentorluk Programı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile

turizm ve kültür sektöründe (özellikle bisiklet ve/veya el sanatları alt sektörlerinde), ticari değer

taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarının, iş fikirlerini hayata geçirmelerinin teşvik

edilmesi amaçlanmaktadır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 25 kişilik gruplar halinde toplam 100 girişimci adayına

verilecektir.

Eğitimin ana teması;

• Girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi,

• İş kavramı, fonksiyonları, türleri,

• Organizasyonel formlar, mali ve yasal sorumluluklar,

• İş modelleri

• İş planı konularından oluşacaktır.

Eğitim alan 100 girişimci adayının içinden, özellikle bisiklet dostu temalı iş fikirleri olan ve yakın

zamanda iş fikrini hayata geçirmek isteyen 10 potansiyel girişimci adayına 10 saat mentorluk

desteği verilecektir. Bu destek kapsamında; girişimcinin hazırladığı iş planlarına mentor

tarafından geri bildirim verilecek ve girişimcinin iş planını eksiksiz yazabilmesi için kendisiyle

birebir çalışılacaktır. Yine kuracağı işe ait tecrübe paylaşımı, kuruluş yol haritası çıkarılması

gibi konular mentor tarafından desteklenecektir. Ayrıca girişimcinin başvuru yapabileceği hibe

programları hakkında bilgi verilecektir. Böylelikle bisiklet turizmi kapsamında bisiklet dostu

işletmelerin artmasına katkı sağlanacaktır.

3.2-Sektörel Eğitimler ve Mentorluk Programı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen sektörel eğitimler ile turizm ve kültür

sektöründe faaliyet gösteren sektör profesyonellerinin, hem idari kapasitelerinin arttırılması

hem de bisiklet dostu hizmetler ile tanışıp, kendi işletmelerine bunları uyarlayabilmeleri teşvik

edilecektir.

Her sektörel eğitim 25 kişilik gruplar halinde toplam 75 sektör profesyoneline eğitim verilecektir.

4 başlıkta verilecek sektörel eğitimler aşağıdaki gibidir;

• İletişim, sosyal medya ve müzakere teknikleri eğitimi,

• Turizm ve kültür sektöründe yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojik uygulamalar,

• Bisiklet dostu hizmetler ve uygulamalar eğitimi,

• Stratejik iş planı ve proje geliştirme eğitimi,

Her dört eğitimi de alan 75 sektör profesyoneli içinden 5 sektör profesyoneline ve işletmesine 20

saat mentorluk desteği verilecektir. Bu destek kapsamında;

• İşletmenin durum tespiti yapılması,

• İşletmenin iş modelinin hazırlanması ve/veya revize edilmesi

• İşletmenin stratejik planının hazırlanması

• Stratejik plana göre aksiyon planlarının hazırlanması

konularında mentor, sektör profesyoneli ile birebir çalışacaktır. Böylece bir taraftan onların idari

kapasitelerinin arttırmada işletmeye özel metodolojileri öğretecek, diğer taraftan da bisiklet

dostu uygulamaları işletmelerine adapte edebilmeleri için teşvik edecektir.

 

4- Başvuru Kriterleri, Şekli ve Yeri:

 

4.1- Girişimcilik Eğitimleri ve Mentorluk Programı

Girişimcilik Eğitimleri ve Mentorluk Programına Başvurmak için;

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış olmak

• Gerçekleştirilebilir, ticari değere sahip, turizm ve kültür sektöründe (özellikle bisiklet ve/

veya el sanatları alt sektörlerinde) iş fikri sahibi olmak yeterlidir.

Başvuru esnasında kadın girişimcilere ve engelli girişimcilere öncelik verilecektir. Her

girişimcinin sadece bir iş fikri ile başvuru yapması beklenmektedir. Değerlendirme sonucu

programa kabul edilecek girişimci adaylarının eğitim faaliyetlerine katılmalarında devam

şartı aranmaktadır.

• Başvurular, www.sakarya.bel.tr adresinde bulunan başvuru formu aracılığıyla yapılacaktır.

• Ön Değerlendirme işlemi başvuru formunun okunup başvuru kriterlerine uygunluğun

değerlendirilmesi şeklinde yapılacaktır. Başvuruların yeteri kadar açıklayıcı bilgiler içermesi

önem arz etmektedir.

• Ön değerlendirme işlemini geçen girişimciler, online ortamda sunumlarını 5’er dakikalık

sürelerle Eğitime Kabul Komisyonu üyelerine yapacaktır. Eğitime Kabul Komisyonu sorucevap bölümünü de tamamladıktan sonra puanlama yapacaktır.

• Eğitime Kabul Komisyonunda en yüksek puanı alan girişimciler eğitimlere kabul

edilecektir.

4.2-Sektörel Eğitimler ve Mentorluk Programı

Sektörel Eğitimler ve Mentorluk Programına;

• Otel, restoran, seyahat acentesi, hediyelik eşya ve benzeri turistik ve kültürel hizmetler

sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sahipleri ve çalışanları,

• Turistik ve kültürel hizmetler sektöründe faaliyet gösteren STK temsilcileri, üyeleri,

çalışanları eğitim başvurusunda bulunabilirler. Başvuru esnasında kadın sektör

profesyonellerine ve engelli sektör profesyonellerine öncelik verilecektir. Programa kabul

edilecek kişilerin eğitim faaliyetlerine katılmalarında devam şartı aranmaktadır.

• Durumun uygunluğuna göre Adapazarı, Sapanca ve Karasu ilçelerinde yüz yüze ve/ veya

online proje tanıtım toplantıları düzenlenecektir.

•Tanıtım toplantıları sonucunda projede yer almak isteyen işletmeler ve temsilcilerinden

başvuru formu alınacaktır.

• Başvuru formlarının, başvuru kriterlerine uygunluğu kontrol edilecektir.

• İşletmeler ve temsilcileri eğitimlere kabul edilecektir.

Diğer Haberler

Tarih : 16 Nisan 2021 - 10:38, Cuma

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Zabıta Müdürlüğünün denetimleri hakkında bilgi veren Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç, denetimlerin sürdüğünü ifade etti.

Tarih : 14 Nisan 2021 - 11:06, Çarşamba

İLÇEMİZDE DOĞAL GAZ ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Tarih : 14 Nisan 2021 - 10:09, Çarşamba

CAMİİ AVLULARINDA VE PARKLARDA HUMMALI TEMİZLİK

İlçe genelinde başlattığımız ot biçme ve temizlik çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Tarih : 9 Nisan 2021 - 16:48, Cuma

BAŞKANIMIZ FEVZİ KILIÇ POLİS HAFTASINI KUTLADI

Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç, Erenler İlçe Emniyet Müdürü Taner Tuncer'i ve ilçede bulunan polis kontrol noktasını ziyaret ederek Polis Haftası'nı tebrik etti.

Tarih : 5 Nisan 2021 - 15:37, Pazartesi

ERENLER DE NİSAN AYI MECLİSİ GERÇEKLEŞTİ

Belediyemiz Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı mız Fevzi Kılıç, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Tarih : 30 Mart 2021 - 13:38, Salı

ŞEHİDİN İSMİ ERENLER DE YAŞATILIYOR

Şehit Polis Memuru Mehmet Tekcan'ın adının yaşatıldığını ifade eden Başkanımız Fevzi Kılıç, "Yeşiltepe Mahallemizde bulunan bir parkımızı arkadaşlarımız özenle hazırlayarak yeni bir konsept kazandırdılar ve şehidimizin adını yaşatmak için parkımıza 'Şehit Mehmet Tekcan Parkı' adını verdik" dedi.

Tarih : 10 Mart 2021 - 09:10, Çarşamba

YENİ YAŞAM ALANINDA SON 65 KONUT

Belediyesimiz tarafından yapılan ve satışı devam eden Kentsel Dönüşüm 2.Etap Konutları; bahçesiyle, mimarisiyle, oturma, yürüyüş ve araç park alanlarıyla cazibe merkezi haline geldi.

Tarih : 9 Mart 2021 - 14:59, Salı

KUMAŞ PAZARI TEDİBLER KAPSAMINDA KAPALI

Çarşamba Pazarının Kumaş kısmı kapalı kalmaya devam ediyor.

Tarih : 9 Mart 2021 - 12:20, Salı

BAŞKAN FEVZİ KILIÇ'TAN KIZILAY'IN ÇALIŞMASINA DESTEK

'Bir Çocuğun Yüzünü de Sen Güldür' çalışmasına destek veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Bundan önceki çalışmalarda olduğu gibi Kızılay'ımızın gerçekleştirdiği çalışmalarda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Tarih : 8 Mart 2021 - 12:36, Pazartesi

BAŞKANIMIZ FEVZİ KILIÇ'TAN 8 MART TEBRİĞİ

Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç, "Güzel ülkemize hizmet eden, değer katan, genç nesillere ışık tutan, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir" dedi.