60.Bölge 18 Uygulaması;27 Eylül 2021 - 09:42, Pazartesi

Belediye Encümenimizin 16.02.2021 tarih ve 48 sayılı kararı ile Çaybaşıyeniköy Mahallesi, 217 ada 75,76,77,78,79,80,81,82,85,88,140,141,142,143,144,145,146,147,148,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159, parseller, 219 ada 1 parsel, 220 ada 1 parsel, 221 ada 1 parsel, 222 ada 1 parsel; Arifiye İlçesi Çaybaşıfuadiye Mahallesi, 533 ada 51,73,74,89,135,138,166,167 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madddesine göre Arzi ve Arsa Düzenlemesi (60.Bölge) yapılmasına karar verilmiştir.

Hazırlanan Parselasyon Planları Belediye Encümenimizin 27.04.2021 tarih ve 99 sayılı kararıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesine göre onaylanmıştır.

Söz konusu İmar Uygulaması Sakarya Büyükşehir Belediye Encümeninin 21/06/2021 ve 109 sayılı kararı ile de uygun görülmüştür.

Düzenleme paftası Belediyemiz ilan panosunda 27/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.

 

 

 

 

Diğer Haberler

Tarih : 15 Haziran 2021 - 11:18, Salı

Motor Yağı Değişim Noktası Hakkında Duyuru;

Tarih : 25 Şubat 2020 - 11:01, Salı

VEKTÖRLE MÜCADELE HİZMETİ ALINACAKTIR

2020 Yılına ait vektörle mücadele hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Tarih : 7 Şubat 2020 - 10:30, Cuma

İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı 1 adet taşınmazın 3 yıllığına kiralanmasıyla ilgili ihale ilanı.