İHALE İLANI

20/06/2022

İ L A N

 

               ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, 7 adet taşınmazın ve 1 adet iş makinasının satışları için, 28.06.2022 Salı günü, saat 11:00 de, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır.

 

İlgili Müdürlük                                   : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlgili Adres                                         : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA

İlgili Telefon ve Faks                          : 444 25 54 

İhale Şartnamesi                                : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler      :

 

1-      Gerçek Kişiler

a)       İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.

b)      İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.

c)       2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d)      Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e)       Tebligat Adres Beyanı

f)       Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

 

1-      Tüzel Kişiler

a)       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

b)      Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c)       2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d)      Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e)       Tebligat Adres Beyanı

f)       Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

 

 

İstekliler istenen belgeleri ihale günü saat 10:00’ a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen saatten önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.      

Keyfiyet ilan olunur.

 

 

 

 

 

SATIŞI YAPILACAK OLAN 7 ADET TAŞINMAZ

 

Sıra No

Adres

     Alan
       

      Nitelik

              Muhammen Bedel

   Geçici Teminat
           (%3)

KDV

       M² Fiyatı

      Toplam Fiyat

1

Hasanbey Mahallesi 1386 ada, 36 parsel

Tarla

555,16 m²

        150 ₺

            83.274,00 ₺

2.500,00 ₺

 -

2

Horozlar Mahallesi 341 parsel

Tarla

4700,00 m²

        100 ₺

          470.000,00 ₺

14.100,00 ₺

 -

3

Kayalar Memduhiye Mahallesi 1408 ada 7 parsel

Tarla

2291,20 m²

        250 ₺

          572.800,00 ₺

17.200,00 ₺

 -

4

Çaybaşı Fuadiye Mahallesi 532 ada 72 parsel /Arifiye

Tarla

1356,09 m²

        100 ₺

          135.609,00 ₺

4.100,00 ₺

 -

5

Küçükesence Mahallesi 1472 sayılı parsel

Tarla

2600,00 m²

          70 ₺

          182.000,00 ₺

5.500,00 ₺

 -

6

Taşlık Mahallesi, 1483 parsel

Tarla

2450,00 m²

          55 ₺

          134.750,00 ₺

4.050,00 ₺

 -

7

Çaybaşı Yeniköy Mahallesi 1577 ada, 2 parsel

Arsa

586,08 m²

     1.000 ₺

          586.080,00 ₺

17.600,00 ₺

 -

 

 

SATIŞI YAPILACAK OLAN 1 ADET ARAÇ

Aracın Cinsi

Plakası

Model Yılı

Markası

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

KDV

(%3)

TOPRAK SİLİNDİR

54-14-008

1997

BOMAG

203.333,33-TL + KDV

         6.100,00 ₺

18%

 

 

 

         Fevzi KILIÇ

      Belediye Başkanı

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler