2022 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

30/09/2022

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03/10/2022 Pazartesi günü saat 14:00'de Belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM:

Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü

  1. 2022 Yılı Gelir Tarifesine Ait Komisyon Raporu
  2. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik Teklifi
  3. Çaybaşı Mesire Alanı
  4. 2023 Yılı İdari Performans Programı
  5. 2023 Yılı Bütçe Tasarısı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Tahminleri

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler