9 adet taşınmazın kiralanması için “Açık Teklif Usulü” ile 19.09.2023 Salı günü, saat 11:00 de, Belediye Encümeni huzurunda ihaleleri yapılacaktır.

06/09/2023

 

 

 

İ L A N

 

               ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, 9 adet taşınmazın kiralanması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 19.09.2023 Salı günü, saat 11:00 de, Belediye Encümeni huzurunda ihaleleri yapılacaktır.

 

İlgili Müdürlük                                   : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlgili Adres                                         : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA

İlgili Telefon ve Faks                          : 444 25 54 

İhale Şartnamesi                                : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler      :

 

1-      Gerçek Kişiler

a)       İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.

b)      İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.

c)       2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d)      Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e)       Tebligat Adres Beyanı

f)       Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

g)      Düğün salonu ihalesi için, en az 3 yıllık Düğün Salonu İşletmeciliği yapıldığına dair belge.

 

1-      Tüzel Kişiler

a)       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

b)      Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c)       2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d)      Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e)       Tebligat Adres Beyanı

f)       Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

g)      Düğün salonu ihalesi için, en az 3 yıllık Düğün Salonu İşletmeciliği yapıldığına dair belge.

 

İstekliler istenen belgeleri ihale günü saat 10:00’ a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen saatten önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.      

Keyfiyet ilan olunur.

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

ADRES

İŞ NEVİ

 KİRA SÜRESİ

 KİRA PERİYODU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT
(%3)

 
 

1

Dilmen mah. Akşemsettin caddesi No:85/1

Aperatif

36 Ay

Aylık

       1.500,00 ₺

               1.650,00 ₺

 

2

Erenler mahallesi, Erenler caddesi Bila No

Çay Bahçesi

36 Ay

Aylık

       4.250,00 ₺

               4.600,00 ₺

 

3

Erenler mah. 1091 sk. No:20

Dernek

36 Ay

Aylık

           750,00 ₺

                  850,00 ₺

 

4

Yeni mah. Toptancılar Sitesi No:363

Lokanta

36 Ay

Aylık

       3.000,00 ₺

               3.250,00 ₺

 

5

Dilmen mahallesi 6013 sok. Bila no

Park Alanı (Büfe)

36 Ay

Aylık

           400,00 ₺

                  450,00 ₺

 

6

Erenler mah. Yavuz Selim cad. Bila no

Park Alanı

3 Yıl

Yıllık

     12.000,00 ₺

            13.000,00 ₺

 

7

Erenler mahallesi 1179 sok Bila no

Trafik Park (Aperatif)

36 Ay

Aylık

           750,00 ₺

                  850,00 ₺

 

8

Yeşiltepe mah. 8071 sok. No:29

Park Alanı (Büfe)

36 Ay

Aylık

           300,00 ₺

                  350,00 ₺

 

9

Pirahmetler mah. Belediye cad. No:58

Düğün Salonu

36 Ay

Aylık

     10.000,00 ₺

            11.000,00 ₺

 

                                                                                                              Rahmi ŞENGÜL

                                                                                                             Belediye Başkanı

 

      

     

 

 

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler